Başağrıları-Migren

BAŞAĞRILARI- MİGREN VE IGG GIDA ALERJİLERİ

IgG gıda alerjisi –migrene neden olan inflamatuvar süreçlerin tetikleyicisi olabilir

Sıklığı az veya çok, birçok insan başağrısı çeker. Başağrılarının 200’den fazla türü vardır; en yaygınları gerilim kaynaklı başağrısı ile migrendir. Başağrılarının sıklık, süre ve belirtileri/görünümleri ya da ağrı türleri (zonklayıcı, çekiçle döver gibi, baskılayıcı, vb.) farklıdır. Migren ve gerilim kaynaklı başağrısı primer başağrıları olarak nitelenir ve kendine özgü bir klinik resmi olan, doğrudan tedavi edilebilecek rahatsızlıklar olarak görülürler.

Primer başağrılarının nedenleri henüz bilinmemektedir. Migreni olan çok sayıda insan, atakları gıdaların tetiklediğinden şüphelenmektedir. Bu tetikleyici gecikmeli bir IgG gıda alerjisi olabilir. O nedenle ImuPro konsepti burada faydalı bir yaklaşım olabilir: Çünkü IgG gıda alerji testleri ile kişisel beslenme rehberliği hizmetlerini birleştirmektedir. Daha fazla bilgi edin.

 

Migren kompleks bir nörolojik tablo sergiler. Migrenli kişiler genellikle uzun süren, şiddetli başağrılarından şikayetçidirler. Migren, genellikle başın sadece bir tarafında zonklayıcı veya atımlı ağrılara neden olur. Ataklar uykuda, işte veya gündelik faaliyetler sırasında başka bir zamanda gelebilir. İnsanı haftada birkaç kere gibi sık aralıklarla yoklayabileceği gibi, yılda bir veya iki kere gibi çok seyrek de yoklayabilir. Migren çoğu kez ergenlikde başlar ve en çok 35 ve 45 yaş arasında etkili olur.

 

Yaygın Migren Semptomları 

 • Zonklayıcı, atımlı veya baskılayıcı ağrı
 • Bulantı
 • Kusma
 • Işığa ve sese aşırı duyarlılık
 • Uyuşukluk (Letarji)

 

En çok rastlanan iki migren şekli vardır ve bunlar aurasız migren ve auralı migren şeklinde adlandırılırlar. Auralı migren, ağrı başlamadan önce aura adı verilen birtakım belirti ve işaretler gösterir. Semptomlar arasında gözde ışık çakmaları, kör noktalar, odaklanma güçlüğü, denge ve koordinasyon sorunları, halsizlik, boyunda, omuz, kol ve bacaklarda sertleşme ve karıncalanma ve konuşma güçlüğü sayılabilir. Bu aura evresi genellikle 15 dakika – 1 saat arasındadır. Migrenli 5 kişiden ortalama 1’inde aura semptomları gözlenir.

 1. Migren ve IgG gıda alerjisi hakkında daha fazla bilgi

  Migrenin teşhisi

  Migrenle ilgili herhangi bir tanılama testi yoktur. Tanılama hastanın tıbbi geçmişi ile klinik ve nörolojik tetkiklere dayanır. Gerekli görülürse, başağrılarına neden olabileceği düşünülen diğer hastalık veya durumları elemek için, birtakım testler yapılabilir. Hastanın kendisinin ataklar hakkında sistemli bilgi toplaması son derece önemlidir: atakların sıklığı, şiddeti, ağrı türü, beraberindeki semptomlar, alınan ilaçlar, olası tetikleyiciler, vb. 

   

   

  Migrenin nedenleri

  Migrenin gerçek nedenleri henüz tam olarak anlaşılamamıştır. Uzun zamandan beri migrenin aileler içinde bir vaka olduğu gözlendiğinden, genetik bir boyutu da olduğu düşünülmektedir. Çoğu araştırmada migrenli kişilerde, genel olarak duyarlı veya ‘aşırı-telaşlı hyper-excitable’ diyebileceğimiz bir beyinden daha öte bir durum olduğuna, öyleki migrene yatkınlığı olmayan bir insanı hiç etkilemeyecek birtakım uyaranlara karşı çok daha hassas olabildiklerine işaret edilmektedir. Atakları tetikleyebilecek nedenler arasında hormonal dalgalanmalar, stres, uyku-uyanıklık ritminin değişmesi, alkol ve gıdalar sayılabilir.

   

   

  Migren ve IgG’lere bilimsel yaklaşım

  Son dönemlerde elde edilen bulgular, migrenden esas olarak inflamatuvar bir faktörün sorumlu olduğunu göstermektedir. III. tip gıda alerjileri bu tür inflamatuvar süreçlere neden olabilir. O nedenle bir IgG testi ve teste göre yürütülecek bir eliminasyon ve yükleme diyeti incelenmeye değer bir yaklaşım olabilir.

  Bilim adamları 2005’ten beri, gıdalara karşı üretilen IgG’leri, migreni tetikleyen potansiyel gıdaların tespitinde yeni bir markör olarak tartışmaktadır. Bu konuda 2010 yılında ilk randomize, çift kör, çapraz araştırma yayınlandı (“Migrende, gıdalara karşı üretilen IgG’ler baz alınarak yapılan diyet sınırlamaları: klinik randomize, çift kör, çapraz bir araştırma” (Diet restriction in migraine, based on IgG against foods: a clinical double-blind, randomized, cross-over trial), Alpay K ve diğerleri, Cephalalgia 2010; 30 (7): 829-837). ImuPro ile yapılan bu araştırma, gıdalara karşı üretilen IgG’lerin, migreni tetikleyen potansiyel gıdaların tespitinde etkili bir markör olabileceğini göstermektedir. Araştırmaya katılan ve IgG pozitif gıdaların dahil edilmediği bir eliminasyon diyeti uygulayan hastalarda, diğer yalancı diyet uygulayan hastalara oranla, migren ataklarında ortalama %32’lik, migrenli gün sayısında %29.6’lık bir azalma gözlenmiştir. Eş zamanlı olarak, akut ilaç alımında da önemli bir düşüş kaydedilmiştir. Hatta bazı hastalarda migren tümüyle kaybolmuştur.

  ImuPro’yla yapılan başka bir randomize, çift kör, çapraz çalışmada, aynı zamanda hem migren hem de IBS sıkıntısı çeken hastalar mercek altına alınmıştır (“Migren ve İrritabl Bağırsak Sendromunda IgG-bazlı eliminasyon diyeti” (IgG-based elimination diet in migraine plus Irritable Bowel Syndrome), Aydinlar E ve diğerleri, Headache 2013 Mar; 53(3):514-25). Araştırma çarpıcı sonuçlar ortaya koymuştur –diyet sayesinde migren atakları ve migrenli günlerin sayısında ortalama %44’lük ve IBS semptomlarında %42’lik bir azalma. Ve yazarlar şu sonuca varmıştır: “Elde ettiğimiz bulgular, aynı zamanda IBS’den de muzdarip olan migren hastalarında, IgG antikorlarından hareketle hazırlanan gıda eliminasyon diyetlerinin, her iki hastalığın semptomlarını etkili bir şekilde azaltabileceğini göstermektedir”. Bu, hastaların yaşam kalitesi üzerinde olumlu etkiler doğurabileceği gibi, sağlık-bakım sisteminde de potansiyel tasarrufları beraberinde getirebilir 

İLGİLİ LİNKLER