Crohn Hastalığı

CROHN HASTALIĞI

Tip III gıda alerjisi, düşük yoğunluklu inflamasyona yol açabilir 

Crohn hastalığı (CD) en çok ince bağırsağın sonu ile kolonun başlangıcını etkileyen, fakat sindirim sisteminin herhangi bir bölümünde de görülebilen kronik bir inflamatuvar hastalıktır. Ülseratif kolit gibi, CD de hem ağrılı hem de bünyeyi zayıflatıcı olabilir.

CD’de gecikmeli bir IgG gıda alerjisi rol oynuyor olabilir. Dolayısıyla bu noktada ImuPro konsepti, olağan tedavilere değerli bir katkı sunabilir. ImuPro konsepti hakkında daha fazla bilgi edin.

CD’si olan kişilerde çoğu zaman iştah kaybı olur ve bunun sonucunda da kilo kaybedebilirler. Ayrıca bitkinlik hissi ve yorgunluk da çok yaygındır. CD kronik bir hastalıktır, bunun anlamı, hastaların  zaman zaman hastalığın alevlendiği ve semptomlara yol açtığı ağır dönemlerle, semptomları hiç farketmedikleri görece rahat dönemler yaşadığıdır.

Crohn Hastalığının Yaygın Semptomları

 • Mide ağrıları
 • Şiddetli sulu veya kanlı ishal nöbetleri
 • Abdominal ağrı
 1. CD ve IgG gıda alerjisi hakkında daha fazla bilgi

  Crohn hastalığının teşhisi

  CD için tek bir tanılama testi yoktur. Bunun için birçok tetkike ihtiyaç vardır: kan tahlili, dışkı tahlili, ultrason taraması, kolonoskopi veya gastropi gibi. Doğru tedavi adımlarının atılabilmesi için, inflamasyonun kapsam ve şiddetinin tanımlanması gerekir.

   

   

  Crohn hastalığının nedenleri

  CD çoğu zaman gastro-intestinal sindirim sisteminin belli bölümlerini etkiler; en çok da bağırsaktana kolona geçiş bölgesini. İnflamasyon tüm bağırsak çeperini, hatta eklemler, gözler ve cilt gibi bağırsak dışı organları da etkileyebilir. Özel bir genetik profile sahip insanlar, CD geliştirmeye yatkın olabilirler.

  Son dönemlerde yapılan araştırmalar, gıdaların bu tür inflamasyonları tetikleyebileceğini göstermektedir -örneğin bir III. tip gıda alerjisi üzerinden. Bu tür gıdaların eliminasyonuna dayalı bir diyet, kortikosteroidler gibi anti-inflamatuvar ilaçlarla yapılan standart bir ilaç tedavisini tamamlayıcı bir işlev görebilir.

   

   

  Crohn hastalığı ve IgG’lere bilimsel yaklaşım

  Crohn hastalığının bir tetikleyicisi olarak gıdalar, literatürde uzun zamandan beri tartışılan bir konudur. CD inflamatuvar bir hastalık olduğu için, IgG antikorları, olası diğer faktörlerin ihtimal dışı bırakılabildiği durumlarda, hastalığın gelişmesinde önemli rol oynuyor olabilir.

  2010’da yayınlanan bir araştırmada, belli gıdalara karşı IgG üretildiğinin tespiti üzerine bir eliminasyon diyeti uygulanmıştır (“Crohn Hastalığında gıda antijenlerine karşı üretilen IgG antikorlarının klinik uygunluğu: Çift kör, çapraz bir diyet müdahalesi araştırması” (Clinical uygunluğu of IgG antibodies against food antigens in Crohn’s Disease: A double-blind cross-over diet intervention study), Bentz ve diğerleri, Digestion 2010; 81:252-264). 79 CD hastası ve 20 sağlıklı kişiden oluşan bir kontrol grubunda IgG tetkikleri yapıldı. Daha sonra çift kör, çapraz bir araştırmayla 40 hastada bu IgG gıda antikorlarının klinik uygunluğu değerlendirildi. IgG antikor düzeyleri dikkate alınarak bir eliminasyon diyeti planlandı. CD hastalarında yüksek miktarlarda gıda-kaynaklı IgG antikoru tespit edildi. CD hastaları kendilerine verilen spesifik eliminasyon diyetine bağlı kaldığı zaman, tuvalete çıkma sıklıklarında, kontrol grubuna kıyasla istatistik olarak anlamlı bir azalma olabildiği gözlendi.

  Diğer bir araştırma, CD hastalarında remisyon dönemlerinde IgG pozitif gıda alımlarının etkilerini ortaya çıkarmayı hedefliyordu (“IgG antikorları yüksek çıkan gıda ve katkı maddeleriyle yapılan yüklemelerin Crohn hastalığının seyri üzerindeki etkileri: Pilot bir araştırma”. Uzunismail ve diğerleri (The effects of provocation by foods with raised IgG antibodies and additives on the course of Crohn’s disease: A pilot study), Gastroenterol 2012; 23 (1): 19-27). IgG pozitif gıdalarla yapılan 3 günlük bir gıda yüklemesinden sonra tüm hastalarda bağırsak inflamasyon markörleri ve abdominal semptomlar kadar histolojik bulgularda da artış gözlendi. Yazarlar, IgG antikor düzeyleri yüksek çıkan gıdalar ve gıda katkı maddelerinin, CD hastalarında semptomların ortaya çıkmasına yol açabileceği ve inflamasyonu stimule edebileceği sonucuna vardılar.

İLGİLİ LİNKLER