IgG gıda alerji testiniz

GÜVENİLİR TANILAMA

ImuPro, gıda alerjenlerine karşı üretilen IgG antikorlarını hassas, doğru ve güvenilir laboratuvar analiziyle saptar. 

IgG gıda alerji testiniz, son derece profesyonel ve uzman bir in vitro tanılama laboratuvarında yapılır. Laboratuvar, kan örneğinizi analiz ederek kanınızda çok çeşitli gıda maddeleri karşı üretilen spesifik IgG antikorları bulunup bulunmadığını tespit eder. Antikorlar,  analiz edilen ve sayısı 270’i bulan gıda maddelerine ait spesifik proteinlere yapışma özellikleri sayesinde saptanır ve ölçülür. Sonra, antikor titresi sonuçları ışığında, gıda maddeleri üç grup altında toplanır: “normal”, “yüksek” ve “çok yüksek”.


Antikor titrelerinin sonuçlarına göre gıda maddeleri üç grup altında toplanır:

  • Normal
  • Yüksek 
  • Çok yüksek

Testte ölçülen spesifik IgG konsantrasyonları mutlaka ciddi klinik semptomların varlığını veya şiddetini yansıtmaz. Bunlar, bir eliminasyon ve provakasyon diyeti için temel oluştururlar. ImuPro bu sürecin üç evresinde size rehberlik eder: eliminasyon, provakasyon ve stabilizasyon evreleri. Daha fazla bilgi edin!

Dikkat: ImuPro’da, klasik IgE-antikorlarının aracılık ettiği alerjiler (tip I) veya laktoz, fruktoz ve histamin intoleransları tetkik edilmez. Bunlar için ayrı, spesifik test sistemleri kullanılır.

İLGİLİ LİNKLER