IgG Gıda Alerjisinin Oluşumu

IgG GIDA ALERJİLERİNİN OLUŞUMU

  • Şişkinlik, kabızlık, ishal, bulantı, Crohn Hastalığı, İrritabl Bağırsak Sendromu (IBS) gibi mide-bağırsak şikayetleri
  • Başağrıları, migren
  • Obezite, kronik kilo sorunları
  • Atopik dermatit -cilt sorunları, sedef hastalığı, egzema gibi

Bağırsakların hasar görmesi, yanlış teşhislere yol açar

İlaçlar, enfeksiyonlar, mikoz, stres ve çevredeki kimyasal zehirler nedeniyle bağırsak çeperinin bütünlüklü yapısı hasar görebilir. Bu durumda gıda partiküllerinin bağırsak hücrelerinin arasından geçip gitme ihtimali ortaya çıkar.

Bağırsak hücrelerinin üzerinden geçen gıdalar düzgün bir şekilde sindirilir ve böylece immün sistem tarafından da rahatça tolere edilirler. Oysa, bağırsak hücrelerinin arasından geçen gıdalar, tersine, yabancı olarak nitelendirilebilirler. O durumda bu istilacı proteinleri yok etmek için bir immün reaksiyon başlatılır (bkz. Adım 2).

İmmün yanıt, inflamatuvar durumlara yol açar

Gıdalar normal olarak organizma için bir tehdit değildir. O nedenle bakteriler, virüsler, küfler ve parazitler gibi enfeksiyöz ajanların aksine, gıda maddelerini tanıyan doğal immün sistemi değil, adaptif immün sistemidir.

Bu sistem, ilgili olduğu gıdayı tanıdığında IgG antikorları üretir. Bu antikorlar hamileliğin son üç ayında anneden bebeğe aktarılır.

IgG antikorları gıda proteinlerine yapışarak bir immün kompleks oluştururlar. Kanla birlikte damarlarımızda dolaşan bu komplekslere dolaşımdaki immün kompleksler (CIC) adı verilir. Daha sonra, kompleman sistemi, immün sistem hücreleri (nötrofiller) aracılığıyla immün komplekslerin yıkımına girişir. İmmün sistem hücreleri bu kompleksleri yok ettiğinde, inflamatuvar bir  reaksiyon ortaya çıkar.

İnflamatuvar reaksiyon, spesifik-olmayan semptomlara (örneğin yorgunluk) yol açabileceği gibi spesifik semptomlara da (örneğin migren) yol açabilir. Bu, immün kompleksin parçalandığı, yok edildiği yere bağlıdır (bkz. Adım 3 ve Adım 4).

Dolaşım sisteminde gerçekleşen bir yoketme işlemi spesifik-olmayan semptomlara yol açabilir

İmmün komplekslerin dolaşım sisteminde yok edildiği durumlarda, herhangi bir spesifik semptom göremezsiniz. Spesifik-olmayan semptomlar yorgunluk ve vücudun su tutması (ki bu, vücut ağırlığında açıklanamayan iniş çıkışlarla kendini belli eder) şeklinde olabilir. Uzun vadede, yüksek tansiyon veya metabolik rahatsızlıklar gibi sistemik semptomlar gelişebilir.

Aşağıda Adım 4’te, immün komplekslerin yok edilmesi sonucunda spesifik semptomların nasıl ortaya çıktığını görebilirsiniz.

Lokal olarak gerçekleşen bir yok etme işlemi spesifik semptomlara yol açabilir

İmmün kompleks eğer bir dokuya yapışırsa, kompleks yine yok edilir, fakat bu işlem lokal olarak yapılır ve bu arada çevredeki dokular da zarar görür. Bu, migren veya IBS gibi spesifik semptomlara yol açabilir.

Dikkat: İmmün kompleks oluşturan gıda maddesinin düzenli olarak yenmesi halinde, inflamatuvar reaksiyon kronik hale gelebilir. Semptomlar (sistemik veya spesifik) hemen ortaya çıkmaz. Bir semptomun gözle görülür hale gelmesi birkaç ayı bulabilir. Çoğu zaman hafif hafif başlar, sonra zaman içinde şiddetlenir.

İLGİLİ LİNKLER