Bilimsel

Bilimsel tartışmada durum

IgG gıda alerji testleri – güvenilir bir yaklaşım mı yoksa sıradan bir tanılama girişimi mi?

Kronik şikayetlerin pekçok nedeni olabilir. O yüzden şikayetlere yol açan şeyi bulmak önemlidir. Bu konudaki varsayımlardan biri, inflamatuvar reaksiyonların kronik şikayetleri şiddetlendirebileceği yönündedir. Başka faktörler arasında, gıdalar da inflamatuvar reaksiyonlar da rol oynuyor olabilirler. Bu durum, belirli antikor (IgG antikorları) düzeylerinde artış saptanmasıyla gösterilebilir. Bu IgG antikorlarını labaratuvar tetkiklerinde tespit etmek mümkündür. Hastanın gündelik-beslenmesinde laboratuvarda tespit edilen gıda maddelerinden uzak durması, pekçok vakada hastanın şikayetlerinin yatışmasını sağlamaktadır. Çeşitli araştırmalarda, gıda tüketimi ile belirli kronik şikayetler arasında bir bağlantı olabileceği öne sürülmektedir. Bu fikir, zamanla, umut veren bir tedavi yönteminin/yaklaşımının doğmasına yol açmıştır. ImuPro konsepti işte bu yaklaşıma dayanır.

Ancak, gıda alımı ve kronik şikayetlerin ağırlaşması arasındaki bu bağlantılar henüz bilimsel olarak ispatlanmamıştır. Bunun için daha fazla bilimsel araştırmaya gerek vardır. İlaveten, bu bağlantılar konvansiyonel tıpta halen tartışma konusudur. Bu yüzden, ImuPro konseptini tamamlayıcı tıbbın bir parçası olarak görmek gerekir. Bu yaklaşımı benimsediğinizde, önce hastalıkların diğer nedenlerini eleyen bir tıbbi tetkik, sonra tetkik sonuçlarına dayalı bir tedavi rehberliği iki önşart olarak ortaya çıkmaktadır.

ImuPro –Eleştiri

Bu yaklaşıma getirilen eleştirilerde sık sık, gıdalara karşı her insanın IgG antikoru ürettiğine ve alerjilerin nadir görülen olaylar olduğuna vurgu yapılmaktadır. Ancak, bu eleştirilerde genellikle klasik tip I alerjiden bahsedilmekte ve antikor türleri arasında yeterince ayrım yapılmamaktadır. Tip I alerjiler, örneğin kızarıklık, kaşıntı gibi hızla ortaya çıkan semptomlarla bağlantılıdır. Bu tür semptomların gerisinde genellikle, IgE antikorlarının rol oynadığı bir süreçte histaminin serbestleşmesi vardır. Oysa ImuPro testlerinde, gecikmeli tip III alerjiler olarak bilinen alerjileri tetikleyebilen IgG antikorları tetkik edilmektedir. Yani ne IgE antikorlarının aracılık ettiği akut alerjiler (I. tip) ne gıda intoleransları ne de sadece IgG-4 diye bilinen antikorlar test edilmektedir. ImuPro testlerinde analiz edilen antikorlar IgG-1, IgG-2, IgG-3 ve IgG-4 antikorlarıdır. O nedenle, ImuPro testleri değerlendirilirken, alerji türleri ve farklı antikor sınıfları arasındaki bu farklılıklar göz önünde bulundurulmalıdır.

Aklınıza takılan başka bir şey var mı? IgG testlerine yönelik eleştiriler sizi kararsızlığa mı düşürdü? Hemen bizimle iletişim kurun. Tüm sorularınızı memnuniyetle cevaplıyoruz.