LAB( IMUPRO LABORATUAR PROSEDÜRÜ)

ImuPro Laboratuvar Prosedürü

Baştan sona: ELISA test panellerinin üretimi, kan örneğinin işlenmesi ve test sonuçlarının hazırlanması

Aşağıda, spesifik bir IgG testinde izlenen kompleks adımlar ayrıntılı bir şekilde (ELISA test panellerinin üretiminden kan örneğinin işlenmesi ve ayrıntılı rapor dokümanlarının hazırlanmasına kadar) sunulmaktadır.

 

ImuPro test panellerinin üretimi

Gönderilen boş mikro titre panellerini alırız.

270 gıda maddesi işlenir ve proteinler ekstrakte edilir. Gıda ekstraktlarının tip III alerjik reaksiyonlarda rol oynayan proteinlerin yapısını doğru bir şekilde yansıttığından emin olmak son derece titiz bir çaba gerektirir.

Bu 270 farklı protein çözeltisi (gıdalar) boş panellere uygulanır. Alerjen ekstraktlarından her birinin panelin ayrı bir haznesine dökülmesi son derece önemlidir. Alerjen ekstraktlarını karıştırmıyoruz; eğer belli bir hazneye konan çözeltinin içinde 2, 3 veya 4 gıda maddesi olsaydı, bunlardan hangisinin reaksiyona yol açtığını asla bilemezdik. Bu, diyetinize getirilecek sınırlamaların yapısını da olumsuz yönde etkilerdi.

Bu işlemden sonra paneller uzman bir tanılama laboratuvarına gönderilir. Artık paneller kan örneğiniz için hazır durumdadır.

 

Hastanın kan örneğinin pipetlenmesi

İçinde IgG antikorları bulunan serum örneği laboratuvarda işlendikten sonra, her hazneye bir miktar olacak şekilde tüm panellere uygulanır.

90 dakikalık reaksiyon süresi sırasında, serumdaki IgG antikorlarının ilgili gıda antijenlerine (proteinler) bağlanması beklenir. Tıpkı bir yapbozun 2 parçası gibi. Fonksiyonları gereği bu antikorlar, sadece kendi eşine bağlanır. Bu sayede vücudunuzun söz konusu antikorları hangi gıda maddesine karşı ürettiğini saptamış oluruz.

Örneğimizde, portakal proteinlerine karşı çok miktarda, buğday proteinlerine karşı az miktarda antikor üretilmiş ve serumda, domates proteinlerine karşı hiçbir antikor bulunamamıştır.

Buğdaya karşı üretilen antikorlar, buğday proteinlerinin bulunduğu haznede proteinlere yapışırlar. Diğer bir deyişle antikorlar buğday proteinlerine çok güçlü bir şekilde yapışmış, sanki bu proteinler bu haznedeki spesifik antikorları yakalamış olur. Portakala karşı üretilen antikorlar bu haznede herhangi bir proteine yapışmaz, çünkü bunlar buğday proteinlerine uymaz ve sonuç olarak da bu haznede yakalanmazlar.

 

Mikro titre panelinin yıkanması

Bir sonraki adımda paneller yıkanır, yani sıvı (serum) panellerden temizlenir. Haznede, sadece gıda proteinleriyle bağı olan (yakalanmış olan) antikorlar kalır.

IgG karşı-antikorunun (antibody to IgG) pipetlenmesi

Daha sonra panele, antikorların yapışmasını “görselleştirmemize” olanak veren bir madde uygulanır: IgG karşı-antikoru.

Bu ikinci antikor (kan örneğinde bulunan antikorlarla karıştırılmamalıdır), örnekte bulunan ve önceki adımda temizlik işlemi sırasında panelde kalan tüm IgG antikorlarına yapışma özelliğine sahiptir. Diğer bir deyişle bu antikor panel haznelerinde bulunan ve örnekteki IgG’leri yakalayan gıda maddelerine yapışan tüm IgG’leri “tespit eder”. Bu antikorun kendine has özelliği, bir renk reaksiyonu üreten bir enzim taşımasıdır. 90 dakikalık bir reaksiyon süresi içinde, yeni antikor mevcut IgG antikorlarının uçlarına yapışır.

 

Mikro titre panelinin yıkanması 

Panel tekrar yıkanır. Haznede sadece, mevcut IgG antikorlarının (yani, gıda proteinlerine bağlanmış olan antikorların) uçlarına yapışan IgG karşı-antikorları kalır.

Renklendirme çözeltisinin pipetlenmesi –renk reaksiyonu

Bu aşamada bir renklendirme çözeltisi ilave edilir; bu çözelti ilk başta renksizdir. Antikor bulunan bir ortamda enzimler, 60 dakikalık bir reaksiyon süresi içinde bir renk reaksiyonunu tetikler. Haznedeki antikor miktarına bağlı olarak, renk reaksiyonunun şiddeti de artar veya azalır. Bu renk reaksiyonunun şiddeti, örnekteki IgG antikorlarının miktarıyla doğru orantılıdır. Bunun sonucunda IgG antikor titrelerinin miktarını saptamak mümkün hale gelir.

Değerlendirme ve kişisel dokümanların hazırlanması 

Son olarak, elde edilen sonuçlar değerlendirilir. Antikor titresi sonuçları baz alınarak gıda maddeleri üç grup altında sınıflandırılır: “normal”, “yüksek” ve “çok yüksek” (ImuPro Screen hariç). Son olarak laboratuvar,  bulgular temelinde kişisel dokümanlarınızı hazırlar ve rapor halinde size sunar.